Svt - den 4:e oktober 2018

Kuratorerna: ”Vi hinner bara släcka bränder”


Tre år efter Skolinspektionens kraftiga kritik om brister i elevhälsan i Karlskrona jobbar det fortfarande för få kuratorer i Karlskronas skolor. Kommunen är på flera skolor långt ifrån sina egna minimimål och kuratorerna hinner inte med det förebyggande arbetet.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kuratorerna: ”Vi hinner bara släcka bränder”" �r: