Svt - den 4:e oktober 2018

Han hotas när han kritiserar klansamhället


Svensksomaliern Abdi-Noor Mohamed vill sprida kunskap om klansamhället i Somalia och den omställning många somalier möter när de kommer till Sverige . Han tycker att det finns gott om missförstånd kring hur klanerna fungerar men har själv utsatts för hot när han kritiserat klansamhället.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Han hotas när han kritiserar klansamhället" �r: