Svt - den 4:e oktober 2018

Ny bok vill bidra med att snabba på integrationsprocessen


I den nyutgivna antologin Klanen skriver 12 författare om klankulturen. Redaktörerna för boken, Per Brinkemo och Johan Lundberg vill genom den förmedla kunskap om klankulturen och hoppas att den kan bidra till att snabba på integrationsprocessen.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ny bok vill bidra med att snabba på integrationsprocessen" �r: