Svt - den 4:e oktober 2018

För få skolkuratorer i flera Blekingekommuner


Bristen på kuratorer märks i stora delar av Blekinge. De flesta kommunerna lever inte upp till Akademikerförbundets riktlinjer om 300 elever per kurator. Sämst i länet är Karlskrona kommun och bäst Olofströms kommun.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "För få skolkuratorer i flera Blekingekommuner" �r: