Svt - den 26:e september 2018

Andelen hyrläkare minskar i regionen


Andelen fasta läkare inom Region Örebro län ökar samtidigt som andelen hyrläkare minskat. Ett aktivt arbete med rekrytering av fast personal är en av orsakerna till personalsituationen, enligt regionen.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Andelen hyrläkare minskar i regionen" �r: