Svt - den 25:e september 2018

Katolska kyrkan: Vi har förnekat övergreppen


Tusentals barn och ungdomar har utsatts för sexuella övergrepp av katolska präster i Tyskland – och skrämts till tystnad. – Kyrkan har tittat åt andra hållet, dolt och förnekat de sexuella övergreppen, säger den tyska katolska kyrkans ledare Reinhard Marx.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Katolska kyrkan: Vi har förnekat övergreppen" �r: