Vrmlands tidning - den 25:e september 2018

Flumpedagogik gynnar ingen


Vi skulle verkligen behöva ta krafttag mot de disciplinära problemen i den svenska grundskolan och bokstavligt talat köra ut störande elever ur klassrummen, istället för att sätta på de skötsamma eleverna hörselkåpor.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Flumpedagogik gynnar ingen" �r: