Svt - den 24:e september 2018

Katrineholms kommun vill förebygga översvämningar genom våtmarker


De bebyggda ytorna i Katrineholm blir allt fler och därmed ökar risken för bland annat översvämningar, då dagvattnet inte har någonstans att ta vägen.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Katrineholms kommun vill förebygga översvämningar genom våtmarker" �r: