Svt - den 24:e september 2018

Skriande behov av busschaufförer – så många ska anställas


Sex av tio företag som försökt rekrytera bussförare det senaste året har haft svårigheter. Det största hindret är att hitta sökande med rätt utbildning. Nu har bussbranchen undersökt rekryteringsbehoven i länet – fram till 2020 behövs 90 tjänster tillsättas.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Skriande behov av busschaufförer – så många ska anställas" �r: