Vrmlands tidning - den 24:e september 2018

Måste tas på allvar


Engångsartiklar av plast används ofta bara en kort stund, men stannar kvar i evigheter när de hamnar i naturen och våra hav. Nedskräpningen måste få ett slut. Därför är det glädjande att riksdagskandidaterna från Örebro län vill skärpa producenternas ansvar, skriver Johanna Ragnartz, vd för stiftelsen Håll Sverige Rent.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Måste tas på allvar" �r: