Vrmlands tidning - den 22:e september 2018

Kött från Väse hamnar på finkrogarna


Kim Estegård ser en framtid som småskalig grisproducent0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kött från Väse hamnar på finkrogarna" �r: