Vrmlands tidning - den 22:e september 2018

Vad vill ni med Karlstads centrum?


Nyetableringar ska ske främst i centrala lägen eller på redan befintliga handelsområden. Trots detta fortgår en planläggning för ny handel med drygt 40 000 kvadratmeter på Monsénberget, skriver Josefin Knarrström Berg med flera.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Vad vill ni med Karlstads centrum?" �r: