Svt - den 21:a september 2018

Är rapporterna om ungas psykiska ohälsa överdrivna?


De senaste rapporterna från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen visar en ökning av psykisk ohälsa bland unga i Sverige. Men nu ställer sig forskare från Linköpings universitet frågande till vad det är som Världshälsoorganisationens enkät faktiskt mäter.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Är rapporterna om ungas psykiska ohälsa överdrivna?" �r: