Vrmlands tidning - den 21:a september 2018

På söndag tackar de för sig


Paret har verkat som präster i sammanlagt 88 år0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "På söndag tackar de för sig" �r: