Svt - den 20:e september 2018

De flesta kommuner saknar rutin för skyddade uppgifter


Minst åtta av kommunerna i Jönköpings län saknar en aktuell, skriftlig rutin i socialtjänsten för att hemlighålla våldsutsatta vuxnas skyddade personuppgifter.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "De flesta kommuner saknar rutin för skyddade uppgifter" �r: