Vrmlands tidning - den 19:e september 2018

Vad gör Sverige i FN:s säkerhetsråd?


FN:s säkerhetsråds ansvar är att upprätthålla världsfreden och avvärja hot mot den internationella säkerheten. Medan generalförsamlingen kan diskutera vilket globalt problem som helst, ägnar sig säkerhetsrådet enbart åt frågor som rör fred och säkerhet. FN:s alla medlemsländer har åtagit sig att följa säkerhetsrådets beslut och genomföra dem.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Vad gör Sverige i FN:s säkerhetsråd?" �r: