Vrmlands tidning - den 19:e september 2018

Ojämn fördelning stad–landsbygd


Demokrati. Jag har ett intresse att veta vad vi som bor inom det område som vi tidigare kallade för Arvika Stad har för möjligheter att påverka vår politiska representation i kommunen. Och om detta har beaktats vid de lokala partiernas förslag av kandidater till valen. Jag har sett adresserna för kandidaterna för de partier som man fick rösta på. Vi är cirka 17000 (65 procent) som bor inom centralorten (Fd staden) mot ca 7000 (35 procent) inom övriga delen av kommunen. Jag menar att detta är viktigt att beakta eftersom de stora investeringar – ny högstadieskola, byggnation inom hamnen, nya äldrebostäder, parkeringsanläggningar, trafikföringen. Detta berör oss centralortsboende mer än vad det gör för dem som inte bor i centralorten Arvika.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ojämn fördelning stad–landsbygd" �r: