Svt - den 19:e september 2018

Barn fick tio gånger för hög morfindos


Ett barn som vårdades efter en operation på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg fick en tio gånger högre morfindos än vad som ordinerats. Personal upptäckte att morfinet inte gavs i rätt mängd och hastighet och stängde av tillförseln.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Barn fick tio gånger för hög morfindos" �r: