Vrmlands tidning - den 19:e september 2018

Pengar till nya kyrktak


Skiffertaken på kyrkorna i Ödeborg och Töftedal ska läggas om. Det tack vare statliga medel som fördelas på 28 projekt i Karlstads stift.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Pengar till nya kyrktak" �r: