Svt - den 19:e september 2018

Stabsläget kvarstår på Växjö lasarett


Vårdplatsläget är fortfarande ansträngt på Växjö lasarett med fortsatt stabsläge som följd. Ett nytt beslut kommer att tas imorgon.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Stabsläget kvarstår på Växjö lasarett" �r: