Svt - den 19:e september 2018

Positiva effekter av psykiatrisatsning


Psykiatrin i länet ser positiva effekter av den satsning på mer forskning som just nu görs inom Region Västmanland. – Satsningen har redan gett effekt, bland annat har vi lyckats anställa en överläkare till barn- och ungdomspsykiatrin, något som tidigare nästan varit omöjligt, säger Mattias Damberg, docent och medicinsk utvecklingschef.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Positiva effekter av psykiatrisatsning" �r: