Svt - den 19:e september 2018

Partier som inte städar upp kan få betala avgift


Trots att sista dagen för att plocka ner valaffischer redan har passerat, sitter stora politiska plakat kvar på flera håll i Stockholm. Om Partierna inte städar upp kan det sluta med att staden debiterar partierna.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Partier som inte städar upp kan få betala avgift" �r: