Vrmlands tidning - den 19:e september 2018

Nytt skiffer på kyrktaket


Holms kyrka strax norr om Mellerud kommer att få nytt skiffertak. Renoveringen är ett av de största underhållsprojekten inom Karlstads stift under 2019.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Nytt skiffer på kyrktaket" �r: