Vrmlands tidning - den 21:a augusti 2018

Få motsättningar i minoritetsfrågor


Lokalpolitiker i stormöte med kommunens sverigefinska minoritet0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Få motsättningar i minoritetsfrågor" �r: