Svt - den 20:e augusti 2018

Diesel-rabatt till bönder splittrar blocken


Sveriges bönder får nära en miljard i skattesubvention på diesel till jordbruksmaskiner. Men efter sommaren splittrar frågan båda politiska blocken. Liberalerna, Miljöpartiet och vänsterpartiet vill av klimatskäl fasa ut stödet. Andra vill öka stödet för att hjälpa bönderna.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Diesel-rabatt till bönder splittrar blocken" �r: