Svt - den 19:e augusti 2018

Försäkringsföretagen: Många kommuner sårbara inför klimatförändringar


De flesta kommuner i Sverige är oförberedda på följderna av skyfall, översvämningar och torka – klimatförändringar. Det menar branschorganisationen Svensk försäkring. – Kommunerna måste sätta fart med klimatarbete nu, säger Staffan Moberg, jurist.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Försäkringsföretagen: Många kommuner sårbara inför klimatförändringar" �r: