Vrmlands tidning - den 18:e augusti 2018

Finns det en färdig marknadsföringsplan?


Ser en insändare i ST torsdag den 16 augusti där en skribent tycker att Säffle ska satsa på simgymnasium.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Finns det en färdig marknadsföringsplan?" �r: