Vrmlands tidning - den 18:e augusti 2018

Om inte jag - så vem då?


Skolgårdens grus mot mina händer. Blickar som skär igenom glas. Tack vare det ni är. Tack vare allt ni gör. Så är jag ensammast i stan. Ekande röster över taken. Ett ord som träffar där det ska. Tack vare det ni är. Tack vare allt ni gör...0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Om inte jag - så vem då?" �r: