Svt - den 17:e augusti 2018

Öppna och låsta listor – så här fungerar det


Vid valet kan partierna antingen ha en låst lista eller en lista som är öppen.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Öppna och låsta listor – så här fungerar det" �r: