Svt - den 16:e augusti 2018

Stor satsning ska skydda strandkanten


Tio länsstyrelser, däribland Uppsala, går samman i en kampanj för att se över strandskyddet. Ett stort antal kontroller kommer att göras på olika håll i landet för att se till att bryggor, tomter eller sjöbodar inte förstör för allmänheten eller djur- och växtliv.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Stor satsning ska skydda strandkanten" �r: