Vrmlands tidning - den 16:e augusti 2018

De flitiga utvisas


Det är inte rimligt att utvisa människor som har gjort Sverige till sitt hem, menar insändarskribenten.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "De flitiga utvisas" �r: