Affrsvrlden - den 15:e augusti 2018

Extrapolerade toppvinster


SCA är en fin kupongaktie, men kortsiktigt för dyr på skogsindustrins valutadopade toppvinster. Sälj och slå till i nästa svacka.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Extrapolerade toppvinster" �r: