Vrmlands tidning - den 15:e augusti 2018

Trivsel på bygdedag


Timbonäs-Långnäs Byalag har arrangerat sin årliga Finnkultur och bygdedag. Dagen inleddes med en kulturhistorisk vandring till Bytorp.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Trivsel på bygdedag" �r: