Affrsvrlden - den 15:e augusti 2018

Skandalbolagets comeback


Eltel har inte rosat aktiemarknaden de senaste åren. Stora delar av den strukturella omvandlingen är dock klar och kärnverksamheten visar åter tillväxt. Aktien är köpvärd.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Skandalbolagets comeback" �r: