Svt - den 15:e augusti 2018

Hovrätten ändrar inte dom för grov kvinnofridskränkning


Mannen hävdar att hustrun hittat på sina anklagelser om våld. Hovrätten tror emellertid inte på mannen utan fastslår tingsrättens tidigare dom och dömer mannen till 10 månader i fängelse.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hovrätten ändrar inte dom för grov kvinnofridskränkning" �r: