Affrsvrlden - den 15:e augusti 2018

Tillbaks i avkastningsspåret


PORTFÖLJUPPDATERING Nordiska Värdeportföljen avancerar på backande börs. Både förra veckans ökning i Pandora och vindkraftsexponeringen gör sitt.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Tillbaks i avkastningsspåret" �r: