Vrmlands tidning - den 15:e augusti 2018

Bumlingar ska göra ån vackrare rent estetiskt


En omfattande restaurering av Åmålsån har tagit sin början kring torget, som på grund av detta är avstängt för allmänheten. Syftet är att göra vattendraget mer tilltalande för så väl fiskar som människor.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Bumlingar ska göra ån vackrare rent estetiskt" �r: