Svt - den 15:e augusti 2018

Värnamo kommun går 18 miljoner back


Före sommaren konstaterade kommunstyrelsen i Värnamo att flera nämnder inte skulle klara att hålla sin budget i år, om kostnaderna fortsatte enligt prognosen.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Värnamo kommun går 18 miljoner back" �r: