Affrsvrlden - den 14:e augusti 2018

Ripasso Energy vill noteras på reglerad marknad


Miljöteknikföretaget Ripasso Energy, som i dag handlas på NGM, har ombetts inkomma med detaljerat förslag för installationer av 72 stycken PWR BLOK 400-F på två produktionsanläggningar för ferrokrom i Sydafrika.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ripasso Energy vill noteras på reglerad marknad" �r: