Vrmlands tidning - den 10:e augusti 2018

Många utan ström i blåsten


Flyttade fotbollsmatcher och nedfallna träd0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Många utan ström i blåsten" �r: