Svt - den 8:e augusti 2018

Slam i dricksvattnet i Saittarova


Boende i Saittarova, strax utanför Tärendö, uppmanas att inte dricka sitt vatten då det metalliska grundämnet mangan har lossnat från ledningarna.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Slam i dricksvattnet i Saittarova" �r: