Vrmlands tidning - den 23:e juli 2018

Svenska bönder värda att stödja


Jordbruk är inte som andra företag. Även om de blir färre till antalet finns det gårdar som i århundraden har brukats av samma släkt. Allt på platsen har formats av förfäderna – skogen, jorden och byggnaderna. Tanken svindlar.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Svenska bönder värda att stödja" �r: