Vrmlands tidning - den 23:e juli 2018

"Svaret är inte trovärdigt"


Bror Gillström och Rune Karlsson har i en ny skrivelse till Förvaltningsrätten i Karlstad lämnat synpunkter på kommunfullmäktiges agerande i en del av Kemabaffären.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten ""Svaret är inte trovärdigt"" �r: