Svt - den 23:e juli 2018

Hårda strider när vattennivån sjunker på Vramsån


En strid har blossat upp kring Vramsån i Kristianstad. Nyligen rev kommunen ett dämme, ett hinder i ån, och sen dess har vattennivån drastiskt sjunkit. – Vi hade en vattenspegel och nu är här ett avloppsdike, säger Gunnar OIsson från föreningen ”Vramsåns Vänner”.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hårda strider när vattennivån sjunker på Vramsån" �r: