Svt - den 20:e juli 2018

Fick endast gå på toaletten en gång i veckan


Brukare på ett demensboende i Laholm fick endast gå på toaletten en gång i veckan. Enligt två lex Sarah-anmälningar har missförhållanden hållit på under flera månader.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Fick endast gå på toaletten en gång i veckan" �r: