Vrmlands tidning - den 19:e juli 2018

Lågt vatten – men ingen fara


Trots den extrema torkan: båtarna klarar sig0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Lågt vatten – men ingen fara" �r: