Affrsvrlden - den 18:e juli 2018

Vinstlyft i Handelsbanken


Handelsbankens rörelseresultat och räntenetto för det andra kvartalet låg i linje med analytikernas förväntningar. Trots det inleder storbanken ett effektiviseringsprogram, som till stor del innebär kostnadsbesparingar.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Vinstlyft i Handelsbanken" �r: