Affrsvrlden - den 18:e juli 2018

Billerud Korsnäs vänder till förlust


Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs rörelseresultatet uppgick till -174 miljoner kronor och rörelsemarginalen blev -3 procent för det andra kvartalet 2018.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Billerud Korsnäs vänder till förlust" �r: