Vrmlands tidning - den 17:e juli 2018

En liten fläkt av Etiopien på en ladugårdsbacke i Kila


Den tredje söndagen i juli är i gränstrakterna mellan Kila och Tveta sedan 1965 vikt för Fjellstedtsmötet, en gudstjänst till minne av missionspionjären Peter Fjellstedts verksamhet som bonddräng i bygden i början av 1800-talet. Mötet arrangeras av EFS i Stora Backa.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "En liten fläkt av Etiopien på en ladugårdsbacke i Kila" �r: