Svt - den 15:e juli 2018

Forskning i Abisko: Kan mänsklig kunskap påverka en kartas utseende?


Ett pilotprojekt har genomförts i Abisko under sommaren där forskare har studerat ett nytt sätt att göra kartor genom att ta med mänskliga känslor och kunskap om området.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Forskning i Abisko: Kan mänsklig kunskap påverka en kartas utseende?" �r: